SKAPELSEN

Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt!

(1Mosebok 1:31)

KRISTEN

TRO

www.kristentro.no


HAR EN GOD GUD SKAPT EN OND VERDEN?

 

 

Mange forstår at dette ikke stemmer, fordi Gud er ikke ond. Gud er god.

Her er Bibelens forklaring:

 

MENNESKENE BLE SKAPT I GUDS BILDE

 

Gud skapte først Himmelen, en åndelige verden der Gud regjerer over åndelige vesener som kalles engler.

Gud skapte deretter en materiell verden med Jorden som grunnlag for planter og dyr. Og til sist skapte Gud menneskene - Adam og Eva - som ikke er egennavn, men hebraiske betegnelser på den første kvinne og mann. Gud blåste sin livsånde inn i dem så de ble levende sjeler med følelser, tanker og vilje. Menneskene ble skapt i Guds bilde som uttrykk for Guds eget vesen. 

 

PAKTER BLE GRUNNLAGT PÅ TILLIT

 

Skaperverket uttrykte Guds godhet. Menneskene fikk i oppdrag å regjere som forvaltere av Guds skaperplan. 

Gud skapte Edens hage som utgangspunkt for overflod og harmoni som skulle fordeles over hele Jorden. Menneskene kunne nyte alle velsignelser. Her møttes Gud og menneskene for åndelig fellesskap og kommunikasjon. Forholdet var grunnlagt på tro og tillit. Pakten mellom Gud og Adam inneholdt kun èn betingelse: tro og lydighet. 

GUDS ENESTE BETINGELSE

 

- Så tok Herren Gud mennesket og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den. Og Herren Gud ga mennesket dette budet: «Du må gjerne spise av alle trærne i hagen. Men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø.» (1Mos 2:15-17, Bibelen 2011)

 

DØDEN ER EN KONSEKVENS 

 

Gud tvang ikke menneskene til lydighet. Adam hadde frihet til å velge lydighet eller ulydighet, tillit eller opprør. Alle valg har konsekvenser, å bryte pakten ville resultere i død. Hva gjorde Adam?

Det første mennesket valgte ulydighet  mot Gud. Alle Adams etterkommere har derfor del i dette opprøret. Det åndelige fellesskapet mellom Gud og menneskene ble brutt. Opprørets konsekvens ble en åndelig død.

 

- Syndens lønn er døden. (Rom 6:23)

 

 

Gud skapte ikke en ond verden. Gud tillot menneskene å ta negative valg, med de negative konsekvensene det medfører gjennom generasjoner. Men det er ikke Guds vilje.

 

-------------------------


I Edens hage møttes Gud og menneskene for åndelig fellesskap og kommunikasjon.

1: SYNDEN

- Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.   (1Joh 1:8)

2: FRELSEN

- For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  (Joh 3:16)

3: EVIGHETEN

- For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.  (Joh 6:40)

Ta gjerne kontakt med spørsmål eller kommentarer:

post@kristentro.no

Copyright @ All Rights Reserved

www.kristentro.no

bygger på evangelisk kristen lære

 - eies og drives av M. AN Vågnes