SYNDEN

Men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø.

(1Mosebok 2:16-17)

KRISTEN

TRO

www.kristentro.no


HVA SKJEDDE I SYNDEFALLET ?

 

Også i den åndelige verden har englene frihet til å velge lydighet eller ulydighet. En åndefyrste ønsket å gjøre seg like mektig som Gud. Han lokket mange med seg i motstand mot Guds gode skaperplan. Han er omtalt som "satan", det hebraiske ordet  betyr motstander

 

SATANS LØGN

 

Satan utnyttet menneskenes frihet til å velge. Som en slange talte den falne åndefyrsten til dem med kløvet tunge – noe sant, noe usant. Slik narret han dem til å tro at de som kun var skapninger, kunne eie Skaperens forstand. Da Adam adlød satan og valgte ulydighet mot Gud, underla han seg satans åndelige autoritet. Satan overtok Jorden fra Adam og ble "denne verdens fyrste" (1. Mosebok 3: 4–5) (Joh 12:31) 

ADAMS ULYDIGHET KALLES "SYNDEFALLET"

 

Det åndelige fellesskapet mellom menneskene og Gud ble brutt samme dag. Eva og Adam ble stengt ute fra Edens hage. Adams fall fikk evige konsekvenser for hele menneskeheten. 

Det skjedde en umiddelbar åndelig død. En destruktiv makt inntok deres vesen og ødela den guddommelige naturen som de var skapt med. Derfor er alle etterkommere, hele menneskeheten, blitt født med syndens makt i seg. Denne destruktive makten uttrykker seg som lyst til det onde og manglende evne til å leve etter Guds gode vilje.

 

– Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker fordi alle syndet (Rom 5:12). 

FEIL VEI

 

Bibelen bruker ordet synd for å beskrive avstanden som oppstod mellom menneskene og Gud. Det greske ordet "hamartia" betyr å gå feil vei. Menneskeheten kom på avveier i forhold til Guds plan. 

Menneskene lever i opprør mot Guds vilje, derfor er alle  under Guds rettferdige dom. Gud dømmer og straffer rettferdig, men lovte å gjenopprette alt som ble ødelagt av syndefallet.

 

- Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham (Jesus). (Jes 53:6)

 

 

Eva og Adam lot seg overtale til ulydighet mot Gud. Det resulterte i åndelig død. Men Gud elsker menneskene og lovte å "knuse slangens hode", ved å stoppe satans ødeleggelse og gjenopprette sin skaperplan.

 

-------------------------

I Edens hage møttes Gud og menneskene for åndelig fellesskap og kommunikasjon.

En destruktiv makt uttrykker seg som lyst til å gjøre det onde, og manglende evne til å leve etter Guds vilje.

 SYNDENS MAKT I MENNESKET:


Alle etterkommere av Adam har arvet "synden i kjødet". Hver gang vi blir fristet, kan vi merke syndens makt i oss til å handle imot Guds bud.


- Alle blir fristet av sitt eget begjær, som lokker og drar. Når lysten er blitt svanger, føder den synd, og når synden er moden, føder den død. (Jakob 1: 14-15)

 

- For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. (Rom 7:18).


- Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker fordi alle syndet. (Rom 5:12).


- Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. (Rom 6:23)

- Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. (1 Joh 1:9).


  Ta gjerne kontakt med spørsmål eller kommentarer:

  post@kristentro.no

  Copyright @ All Rights Reserved

  www.kristentro.no

  bygger på evangelisk kristen lære

   - eies og drives av M. AN Vågnes